„Dla Twojej chwały, Królu Umiłowany – w imię mojej bezgranicznej ku Tobie miłości – a na wyraźny rozkaz Świętej Pani – zdobywam się oto na odsłonięcie moich najwłaśniejszych tajemnic i spraw. A ponieważ wiem, że łaski, które mi od Ciebie przyniosła Ukochana moja Święta nie dla mnie jednej były przeznaczone, ale dla wszystkich, którzy tęskniąc, nie mogą Cię znaleźć – o Jezu! – proszę Cię najpokorniej – spraw, aby książka ta – wielkim przezwyciężeniem ludzkiego serca okupiona – rozpaliła w duszach chłodnych i wątpiących, płomień prawdziwej Miłości!”.

Książka już jest. Czas na film o wielkiej polskiej mistyczce, Stefanii Fulli Horak, której życie i mistyczne doświadczenia składają się na niezwykłą opowieść.

Fulla Horak

Stefania (Fulla) Horak była lwowianką, urodzoną w Tarnopolu w roku 1909.

Studiowała filozofię, ale ostatecznie skończyła lwowskie konserwatorium i pracowała jako nauczycielka muzyki. Umysł miała bardzo dociekliwy i niezwykle bystry.

W młodości porzuciła wyniesioną z domu wiarę, ale nie Boga, którego pragnęła całym swoim jestestwem. W wielkiej udręce długie lata poszukiwała prawdy, modląc się: „Boże! Jeśli jesteś – daj mi światło!”. I światło przyszło, choć nie od razu.

W czasie wojny byłą łączniczką Armii Krajowej. Ołtarzyk w jej domu stał się tabernakulum. Przechowywaną tam Komunię świętą Fulla przemycała więźniom. Jej mieszkanie przy ulicy Kopernika we Lwowie stało się miejscem nadziei dla wielu ludzi, którzy pielgrzymowali do Stefanii po radę, pociechę i modlitwę, której nigdy nie odmawiała. W prowadzonym przez nią dzienniku pt. „Niewidzialni” (pisanym w latach 1938-1953), znajdujemy bardzo cenny opis lat wojennych we Lwowie – wkroczenie Niemców w 1939 r., a następnie wkroczenie Armii Czerwonej, opis zbrodni dokonanych przez wycofujących się Rosjan ze Lwowa w 1941 roku – masowe mordy więźniów, aresztowanie przez NKWD w 1944 roku oraz wstrząsającą rzeczywistość życia w sowieckich łagrach, w których Stefania Horak była więziona przez 10 lat, aż do 1953 roku. Znosiła tam wszelkie cierpienia z pokorą i godnością, starając się być zawsze przygotowaną na śmierć. Przechodząc niesamowite cierpienia – jak chociażby operację usunięcia żołądka i dwunastnicy na żywo, starała się tak żyć, by dawać przykład i nadzieję innym więźniom.

Po szczęśliwym powrocie do Polski, wraz z siostrą Zofią zamieszkała w Zakopanem, gdzie nadal licznie odwiedzały ją osoby konsekrowane i świeckie, z całej Polski. Jej gościem był min. biskup Adam Kozłowiecki, który także przeżył piekło sowieckich łagrów. Stefania dla wszystkich miała zawsze otwarte serce. Po życiu pełnym ofiary cierpienia i posługi, Stefania (Fulla) Horak zmarła w Zakopanem 9 marca 1993 roku.

W sierpniu 1935 roku Fulla po raz pierwszy doświadczyła obecności kogoś z zaświatów. Wtedy jeszcze nie wiedziała kogo. Dowiedziała się wkrótce, że była to św. Magdalena Zofia Barat, zmarła 70 lat wcześniej (1865) założycielka Zgromadzenia Sióstr Sacre Coeur. Do mieszkanka Fulli przy ul. Kopernika we Lwowie przychodzili też inni mieszkańcy Nieba: Kardynał Mercier, Jan Bosko, Teresa od Dzieciątka Jezus, January i Sylwester, Andrzej Bobola, Jan Vianney, Katarzyna Emmerich, Pierre Giorgio Frassati, Joanna d’Arc, Stefan oraz Mikołaj. Przychodzili do niej bardzo realistycznie – Fulla mogła na przykład dotykać szorstkiego habitu św. Magdaleny Zofii. Pod dyktando św. Magdaleny w mistyczny sposób zapisywała kolejne bruliony. Słowa te dotyczyły jednak samej Fulli. Dopiero potem przyszły objawienia mistyczne, zawierające pouczenia świętych, ich orędzia, a także opisy doświadczonych przez Fullę rzeczywistości nieba, czyśćca i piekła.

Wesprzyj produkcję filmu

Dotychczas zebrano:

0

1

6

6

0

1

Dokonaj samodzielnej wpłaty na nasze konto:

Fundacja Dobrego Słowa

94 1020 2892 0000 5302 0863 2392

W tytule przelewu przy wpłacie samodzielnej prosimy wpisać:

„Darowizna na film”

Wesprzyj za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl:

Wspieram projekt filmowy o Stefanii Fulli Horak

Wesprzyj poprzez zakup cegiełki:

Dokonaj bezpiecznej wpłaty on-line. Płatności obsługie operator Przelewy24

Darowizna na film: 20 zł
(dwadzieścia złotych)
Ilość:
Darowizna na film: 50 zł
(pięćdziesiąt złotych)
Ilość:
Darowizna na film: 100 zł
(sto złotych)
Ilość:
Darowizna na film: 150 zł
(sto pięćdziesiąt złotych)
Ilość:
Darowizna na film: 200 zł
(dwieście złotych)
Ilość:
Darowizna na film: 250 zł
(dwieście pięćdziesiąt złotych)
Ilość:
Darowizna na film: 300 zł
(trzysta złotych)
Ilość:
Darowizna na film: 500 zł
(pięćset złotych)
Ilość:
Darowizna na film: 1 000 zł
(tysiąc złotych)
Ilość:

Uwaga! Wpłaty o wartości co najmniej 100 zł premiowane są nagrodami! Aby móc odebrać nagrodę musisz wyrazić zgodę na realizację nagrody niematerialnej lub podać adres do wysyłki nagrody rzeczowej. W tym celu skontaktuj się z nami poprzez ten formularz ».

Szczegóły dotyczące nagród znajdziesz natomiast na tej stronie »

Zobacz spot promocyjny:

Ks. Sławomir Kostrzewa mówi o Fulli Horak, książkach o niej oraz powstającym filmie:

Ks. Dominik Chmielewski o książkach Fulli Horak: „Niewidzialni” oraz „Święta Pani”:

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o objawieniach Fulli Horak:

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB o Fulli Horak: