Fundacja Dobrego Słowa

Ideą, która przyświeca działaniom Fundacji jest:

  1. Propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki w szczególności poprzez działalność literacką, wydawniczą i filmową.
  2. Wspieranie i promocja artystów, pisarzy, wydawnictw i filmowców.
  3. Wspieranie organizacji, których cele będą wspólne z celami Fundacji.

Fundacja Dobrego Słowa powołana została w roku 2016, w Krakowie. Numer KRS: 0000665949.

Bezpośrednią opiekę nad produkcją filmu będzie sprawować Wydawnictwo AA, na którego dorobku wydawniczym powstała Fundacja Dobrego Słowa. Wydawnictwo AA jest również wydawcą książek o Fulli Horak (zobacz podstronę „Książki” »)